Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Wysokościomierz barometryczny

Wysokościomierze są to przyrządy mierzące wysokość lotu samolotu. Przez wysokość lotu rozumie się pionową odległość od samolotu do poziomu, względem którego przeprowadza się odczytywanie wskazań. Zależnie od tego, jaki jest przyjęty poziom odczytywania, rozróżnia się bezwzględną, względną i rzeczywistą wysokość.

  • Wysokość bezwzględna lotu Habs liczona jest względem powierzchni, na której parametry środowiska charakteryzują się wielkościami nominalnymi według tablic Atmosfery Wzorcowej (AW). We właściwości tej powierzchni przyjmuje się poziom morza.
  • Wysokość względna jest wysokością lotu nad poziomem warunkowym, którego znane jest ciśnienie barometryczne (np. miejsca startu lub lądowania).
  • Wysokość rzeczywista lotu Hrzecz — jest odległością samolotu do tego punktu w terenie, nad którym samolot przelatuje w danej chwili. Podczas lotu poziomego wysokość rzeczywista zmienia się wraz ze zmianą rzeźby terenu.

 

Wysokościomierze barometryczne

We współczesnym lotnictwie najbardziej rozpowszechnione są wysokościomierze oparte na barometrycznej metodzie pomiaru wysokości. Metoda ta polega na wykorzystaniu zależności zmiany ciśnienia atmosferycznego od zmiany wysokości. W ten sposób pomiar wysokości sprowadza się do pomiaru na danej wysokości ciśnienia atmosferycznego. Wykorzystana w metodzie barometrycznej zależność między wysokością lotu a ciśnieniem statycznym powietrza na tej wysokości jest określona za pomocą Atmosfery Wzorcowej, która umownie uzależnia zmianę pewnych wielkości charakteryzujących stan fizyczny atmosfery od zmiany wysokości w stosunku do poziomu morza. Do skalowania i badania wysokościomierzy służą tabele oparte na założeniach Atmosfery Wzorcowej.

Schemat ideowy wysokościomierza barometrycznego jest analogiczny do schematu działania manometru ciśnienia bezwzględnego. Zasadniczym elementem przyrządu reagującym na zmianę ciśnienia atmosferycznego jest szczelna puszka membranowa, z której wypompowano powietrze.

Schemat ideowy wysokościomierza barometrycznego z nadajnikiem ciśnienia statycznego

l — nadajnik ciśnienia statycznego, 2 — przewód rurowy, 3 — puszka, 4 — sektor zębaty, 5 — zębnik, 6  wskazówka, 7 — tarcza, 8 — próżniowa puszka membranowa, 9 — cięgło

Ze wzrostem wysokości lotu ciśnienie atmosferyczne działające na puszkę maleje, wskutek czego puszka rozszerza się i za pomocą cięgła 3 obraca sektor zębaty 4. Sektor zębaty obraca z kolei zębnik 5 oraz wskazówkę 6 osadzoną na jednym wałku z zębnikiem. Odczytu dokonuje się według tarczy 7, wycechowanej w jednostkach wysokości. Do prawidłowego pomiaru ciśnienia atmosferycznego konieczne jest, aby puszka próżniowa znajdowała się pod działaniem ciśnienia statycznego powietrza, panującego na danej wysokości lotu na zewnątrz samolotu. Ciśnienie powietrza wewnątrz kabiny samolotu, gdzie jest umieszczony wysokościomierz, może się różnić w znacznym stopniu od ciśnienia statycznego panującego na zewnątrz samolotu. Jeżeli samolot ma kabinę hermetyczną, to ciśnienie w kabinie jest większe od ciśnienia zewnętrznego o określoną wartość nadciśnienia. Jeśli kabina nie jest hermetyczna, to ciśnienie wewnątrz niej może być większe lub mniejsze od ciśnienia zewnętrznego, zależnie od warunków opływu strug powietrza, a więc od kształtu kadłuba oraz położenia różnych szczelin łączących kabinę z otaczającą atmosferą. W celu wyeliminowania błędów uwarunkowanych różnicą pomiędzy ciśnieniem w kabinie ciśnieniem otaczającego powietrza, puszkę membranowa umieszcza się w szczelnej obudowie 9, połączonej przewodem rurowym 2 nadajnikiem ciśnienia statycznego, umieszczonym na zewnątrz samolotu w opływających strugach powietrza. Jako nadajnik ciśnienia statycznego może być wykorzystany kadłub samolotu, jeżeli ma on odpowiednio opływowe kształty. Na powierzchni kadłuba znajduje się punkt, w którym ciśnienie równe jest ciśnieniu
statycznemu. Punkt ten łączy się przewodem rurowym z wysokościomierzem.


Podziel się tym wpisem

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites Więcej

Zostaw odpowiedź

Kanał YouTube

Flash Content