Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Archiwum kategorii ‘Przyrządy’

Busole odległościowe giroindukcyjne

Zasada działania giroskopu
Giroskopem nazywamy ciało obrotowe (wirnik) wirujące z dużą prędkością kątową dokoła osi symetrii, przy czym jeden z punktów ciała.

Moduł giroskopu o trzech stopniach swobody 
W celu zapewnienia swobody obrotu dokoła punktu nieruchomego umieszcza się wirnik giroskopu w zawieszeniu kardana, które składa się z dwóch ramek. Wirnik giroskopu obraca się z dużą prędkością kątową Ω dokoła osi y—y względem ramki wewnętrznej. Ramka zewnętrzna może obracać się dookoła osi x—x względem ramki wewnętrznej, ta ostatnia zaś — dookoła osi z—z. Os x—x jest prostopadła względem osi y—y i z—z. Wszystkie osie przecinają się w jednym punkcie, który jest właśnie punktem nieruchomym.
Zawieszenie kardana …

DME-Distance Measuring Equipment

System pomiaru odległości DME (Distance Measuring Equipment) pracuje na zasadzie odzewowej, co oznacza, że obie jego części – pokładowa i naziemna są urządzeniami nadawczo-odbiorczymi. Pomiar jest inicjowany przez zestaw pokładowy, który wysyła pary impulsów radiowych, nazywanych zapytaniem, do zestawu naziemnego. Urządzenie naziemne odbiera je i identyfikuje (zapytanie czy przypadkowe „śmieci” radiowe), po czym wysyła odpowiedź. Pojedyncze urządzenie naziemne jest w stanie jednocześnie obsługiwać zapytania z ponad 100 urządzeń pokładowych. Aby wszystkie naziemne stacje DME, niezależnie od producenta i technologii wykonania, były sobie równe, czas od odebrania zapytania do wysłania odpowiedzi wyrównuje się do okrągłych 50 mikrosekund.
Pomiar odległości w urządzeniu pokładowym …

Nadajnik indukcyjny

Konstrukcja nadajnika indukcyjnego ID przedstawiona jest na rysunku poniżej. Elementem pomiarowym nadajnika jest sonda magnetyczna l złożona z trzech elementów, zamocowanych na płytce 3 tworzących trójkąt równoboczny. Każdy element sondy ma dwa jednakowe i równoległe względem siebie rdzenie z permaloju 6. Na rdzenie nawinięte są dwa uzwojenia pierwotne (podmagnesowujące) i jedno wtórne (pomiarowe). Uzwojenia pierwotne są nawinięte bifilarnie oddzielnie na każdy rdzeń i połączone szeregowo, zaś uzwojenie pomiarowe nawinięte jest na obydwa rdzenie. Końce wszystkich uzwojeń trzech elementów sondy są przylutowane na płytce; uzwojenia wtórne są połączone w trójkąt, a uzwojenia pierwotne szeregowo.
Płytka 3 z sondą i pływakiem 13 przymocowane …

Przyrządy i wyposażenie statku powietrznego

Na pokładzie statku powietrznego, niezależnie od wykazu minimalnego wyposażenia (MEL) wymaganego do wydania świadectwa zdatności do lotu, muszą być zabudowane lub przewożone przyrządy, wyposażenie oraz dokumenty lotnicze wymienione w dalszych przepisach tego rozdziału, odpowiednio do rodzaju i typu statku powietrznego oraz warunków, w jakich będzie wykonywany lot.
Wymienione przyrządy oraz wyposażenie muszą być zatwierdzone przez władze lotnicze państwa rejestracji.
Użytkownik statku powietrznego jest obowiązany ustalić i podać w instrukcji użytkowania w locie informacje umożliwiające dowódcy statku powietrznego podjęcie decyzji o możliwości kontynuowania lotu po zaistnieniu uszkodzenia przyrządu, wyposażenia lub instalacji pokładowej.
Przyrządy pokładowe
Statek powietrzny musi być wyposażony w przyrządy, które umożliwiają załodze lotniczej …

Obrotomierz

Obrotomierzami nazywają się przyrządy przeznaczone do pomiaru prędkości kątowej zespołu napędowego. Obrotomierze lotnicze są stosowane do pomiaru prędkości obrotu wałów korbowych tłokowych silników lotniczych prędkości obrotu wałów turbin silników odrzutowych itd.
Znajomość prędkości obrotów wału korbowego silnika jest konieczna, gdyż rozwinięcie przez silnik niedopuszczalnie dużych prędkości obrotów powoduje znaczne przeciążenie części silnika. Skraca to okres pracy silnika, a także pociąga za sobą duże, nieekonomiczne zużycie paliwa. Bezpośrednio po rozruchu silnik powinien pracować na małych i średnich
obrotach, do czasu podgrzania się ustalenia normalnego smarowania.
Obrotomierz łącznie z manowakumetrem (na silnikach tłokowych) oraz obrotomierz z termometrem gazów wylotowych (na silnikach odrzutowych) umożliwiają podczas lotu …

Prędkościomierz

Prędkościomierzami nazywają się przyrządy służące do pomiaru prędkości poziomej lotu samolotu. Rozróżnia się następujące prędkości lotu: wskazywaną, rzeczywistą i podróżną.
Prędkość wskazywana jest to prędkość samolotu względem powietrza o gęstości normalnej panującej na poziomie morza, według Atmosfery Wzorcowej. Prędkość ta bywa również nazywana prędkością przyrządową lub indykatorową.
Prędkością rzeczywistą nazywa się prędkość samolotu względem powietrza o parametrach panujących na wysokości lotu. Jeżeli lot odbywa się w powietrzu o normalnej według Atmosfery Wzorcowej gęstości, to prędkość wskazywana jest równa prędkości rzeczywistej
Prędkością podróżną nazywa się poziomą prędkość lotu samolotu względem ziemi.
Znajomość prędkości rzeczywistej potrzebna jest do celów nawigacji, zaś prędkości wskazywanej — dla pilotażu, …

Radiobusola

Do celów nawigacji w lotnictwie są stosowane także radiobusole. Do typowych należy radiobusola typu ARL-1601, mająca zastosowanie zwłaszcza na pokładach samolotów lekkich.
Służy ona do automatycznego określania kierunku do radiolatarni lub innych stacji radiowych, emitujących sygnały w zakresie częstotliwości pracy radiobusoli, co pozwala na określenie kierunku względem podłużnej osi samolotu. Radiobusola typu 1601 składa się z radiobusoli 1611, w której odbiornik połączony jest w jedną całość z układem serwo 1651A, zasilacza 1671 oraz anteny kierunkowej 1681 wraz z kablem. W skład zestawu nie wchodzi wskaźnik pilota i antena bezkierunkowa. Jako wskaźnik radiobusoli można wykorzystać girobusolę GB lub wskaźnik SUP-7. Antena bezkierunkowa …

Stabilizator giroskopowy

Stabilizator giroskopowy ma zadanie wytworzenia układu odniesienia dla wskazań busoli, teoretycznie o niezmiennym położeniu w przestrzeni, korygowanego przez nadajnik indukcyjny, pozwalający na określenie kursu magnetycznego bądź giroskopowego względem osi podłużnej samolotu lub śmigłowca.
Układ elektroniczny umieszczony w stabilizatorze dodatkowo zasila uzwojenie podmagnesowujące nadajnika indukcyjnego oraz silnik korekcyjny we wskaźniku, jak również wypracowuje sygnał do wskaźnika o rozsynchronizowaniu nadajnika z giroskopem.
Stabilizator giroskopowy składa się z dwóch zasadniczych części: górnej (cylindrycznej), w której umieszczony jest giroskop, i dolnej (prostopadłościennej), w której znajduje się przetwornica.
Giroskop jest o trzech stopniach swobody i ma silnik giroskopowy o poziomej osi wirowania, ułożyskowany wewnątrz ramki wewnętrznej 10. Na …

Sztuczny horyzont

Sztuczny horyzont jest podstawowym przyrządem pilotażowym działającym na zasadzie giroskopu. Wskazuje on położenie samolotu względem rzeczywistego horyzontu; wyposażony dodatkowo w zakrętomierz i chyłomierz wskazuje kierunek i prędkość kątową zakrętu samolotu oraz boczne ślizgi.
Giroskop w sztucznym horyzoncie jest zawieszony konstrukcyjnie tak, że ma trzy stopnie swobody, dzięki czemu oś giroskopu zachowuje stałe położenie w przestrzeni, niezależnie od położenia samolotu. Przyrząd jest przeznaczony do posługiwania się nim podczas lotów bez widoczności oraz w czasie wykonywania zespołowych figur wyższego pilotażu.
Rodzaje sztucznych horyzontów
            Sztuczny horyzont, może być z pneumatycznym lub elektrycznym napędem giroskopu. Zależnie od rodzaju napędu wirnika sztuczny horyzont nazywa się pneumatycznym lub …

Wskaźnik RMI

Zespolony wskaźnik kursu spełnia dwie funkcje integralne, służy do wskazywania pilotowi kursu magnetycznego bądź giroskopowego, namiaru magnetycznego oraz kątów kursowych radiostacji. Wskaźnik wyposażony jest w sygnalizację braku, zasilania i synchronizacji nadajnika indukcyjnego i giroskopu. Wskaźnik ma następujące charakterystyki parametryczne: — wartość działki elementarnej 2°, błąd przekazywania kursu ze stabilizatora giroskopowego mierzony na tarczy kursowej ±2°, błąd namiaru radiostacji przy współpracy z radiokompasem ±3°, zwiększona prędkość nadążania tarczy kursowej przy obrocie stabilizatora giroskopowego lub przy obrocie pokrętłem uzgodnienia 12°/s.

Konstrukcja zespolonego wskaźnika kursu magnetycznego i radiowego
1 — podziałka kursowych kątów radiostacji, 2 — wskazówka, 3 — oś wskazówki, 4 — pokrętło nastawiania …

Kanał YouTube

Flash Content